Frankrijk

Runderen telen met gras

Op een bedrijf van 73 hectare kweekt Gilles 35 verschillende rassen melkkoeien. 50 hectare bestaat uit weiland: Gilles is werkelijk een deskundige op het gebied van graslandbeheer! Anne, die zowel gezond voedsel wil leveren als kennis wil verspreiden via een bezoek aan de boerderij, verwerkt intussen de melk op het bedrijf zelf en verwelkomt 1700 gasten per jaar.