Plantjes met veel ambitie

De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha; bijna zestien jaar geleden begon Viskyar de grond actief te bewerken; drie mensen onderhouden de tuin; die produceert vooral zaailingen van een aantal gewassen (voor het grootste deel groente) om te verkopen, maar er wordt ook een deel van de oogst verkocht – tomaten, aardappelen, bloemkolen en andere groente; er worden ook watermeloenen en ander fruit verkocht.

Alle natuurlijke levende organismen moeten ‘eten en drinken’. Zo bekijk ik de manier waarop planten groeien. Ik probeer een evenwichtige omgeving te creëren in de tuin door allerlei soorten tot ontwikkeling te laten komen en door kruiden te laten groeien, zodat ze de nodige voedingsstoffen leveren voor de bodem en voor de gewassen die ernaast groeien. Andere externe inputs, zoals synthetische pesticiden, verstoren het evenwicht in het ecosysteem: zodra je de ene plaag uitschakelt, ontwikkelt zich een andere…”

Korte omschrijving van agro-ecologische gebruiken

  • Viskyar kiest ervoor om de grond niet te bewerken – hij vindt dat dit de bodem en dus ook de planten te veel beschadigt. Daarom heeft hij dat al meer dan veertien jaar niet meer gedaan. Hij gebruikt liever technieken die minder van de grond vergen. Hieronder beschrijven we drie voorbeelden van combinatieteelt, waardoor het mogelijk is gewassen te kweken zonder dat externe inputs zoals synthetische pesticiden of meststoffen nodig zijn.
  • De ‘driezusterstechnologie’ voor het kweken van maïs, courgettes (of andere pompoenachtigen) en bonen. Het is ook mogelijk om slechts ‘twee zusters’ te planten – enkel bonen en maïs. De bonen zorgen voor stikstof in de bodem en ondersteunen de groei van de maïs en de pompoenachtigen. Deze teeltwijze wordt tussenbouw of combinatieteelt genoemd. Elke soort helpt de andere om plagen te weren, water vast te houden (door voor schaduw te zorgen op de grond) en de bodem vruchtbaar te maken. Dit is een traditionele teeltmethode van de Amerikaanse indianen die ook kan worden toegepast om maïs te kweken in een klimaat zoals in Oost-Europa.
  • Een ander voorbeeld van tussenbouw is de combinatie van verschillende soorten kool en bieten. Dit is een heel goede combinatie om plagen van bladvlooien en bladluizen te voorkomen. Als je Chinese kool plant, die aantrekkelijker is voor de pestsoorten, blijft de rest van de kool en de bieten gespaard.
  • Aardappelen en kool – in afwisselende rijen geplant; de kool beschermt de aardappelen tegen de Coloradokever, terwijl de aardappelen de kool beschermen tegen hyphantria cunea (een soort nachtvlinder), die niet houdt van de geur van de aardappelplant.

Technische informatie over agro-ecologische gebruiken

Combinatieteelt maïs-bonen-courgette

De maïs wordt eerst aangeplant en daarna de bonen en de courgette. De stengel van de maïs moet ongeveer 10 cm hoog zijn vooraleer de andere gewassen worden aangeplant. De maïs fungeert als steun voor de bonen. De bonen leveren stikfstof voor de maïs en de courgettes moeten de andere planten beschermen tegen onkruid en de bodem vochtig houden. Door de mix van planten zijn ze minder kwetsbaar voor plagen.

De gewassen kunnen kriskras door elkaar worden geplant of in afwisselende rijen (maïs-bonen-courgettes, enzovoort). Eerst is het misschien nodig om rond de gewassen te graven voor ze voldoende groot zijn en voor de courgettes de bodem bedekken. Na de oogst kunnen de planten (vooral van de bonen) in de grond blijven om te dienen als groenbemester.

Financiële informatie over deze gebruiken

  • Deze techniek helpt de bodemvruchtbaarheid verbeteren doordat de bonen stikstof vasthouden; de combinatie vergroot ook de biodiversiteit in de tuin en op het bord;
  • Deze techniek heeft ook enkele nadelen – het is moeilijk om het volledige opbrengstpotentieel van de drie gewassen te bereiken. Het valt ook aan te bevelen om een variëteit van bonen te gebruiken die zich niet te strak rond de maïs wikkelt. Een voorbeeld van opbrengst voor 50 m² grond, afhankelijk van het jaar en de weersomstandigheden: maïs – cirac. 20 kg, bonen – 8 kg.
  • De kosten zijn afhankelijk van het soort zaden die worden gekozen om te zaaien.

Volgens de boer kunnen de meeste problemen op het gebied van plagen en opbrengst worden opgelost door een evenwicht te behouden tussen de verschillende elementen van het ecosysteem. Het is de taak van de boer om verschillende gewassen te kweken en te bekijken hoe ze op elkaar inwerken. En dan moet hij op basis van die waarnemeningen de resultaten verbeteren en proberen die het volgende jaar te herhalen. Het is belangrjjk om voortdurend bij te leren en verbeteringen aan te brengen, om zowel een voedselrijke als milieuvriendelijke voeding voor iedereen te produceren.

 

Deel deze casestudie

Belangrijkste gegevens

  • 2.5 hectaren tuin
  • 16 aantal jaren dienst

Download deze casestudie