Groenten en peulen biodynamisch geteeld

Met haar biologische aanpak van de landbouw wil Alexandra gezonde producten kweken op een gezonde grond

De boerderij werd opgericht in 1921. Vandaag heeft Alexandra Tsiadi, als lid van de derde generatie van een boerenfamilie, het bedrijf omgevormd van een conventionele boerderij tot een ecologische, biodynamische boerderij. Op een oppervlakte van 40 hectare kweekt ze graan, groente en peulvruchten en hoedt ze een kudde schapen. Ze heeft ook ongeveer 2.500 bomen geplant als bijdrage aan een evenwichtig ecosysteem. Ze maakt zo veel mogelijk gebruik van de kansen die de grond door zijn samenstelling en het microklimaat biedt en grijpt zo weinig mogelijk in met kunstmatige middelen. Ze gaat uit van respect voor mens en natuur en heeft haar respect uitgebreid tot het ecosysteem in zijn geheel.

Onze uien, bonen, maïs en haver groeien naast elkaar en ontwikkelen zich gezond en mooi zonder chemicaliën. We gaan uit van respect voor mens en natuur en breiden ons respect uit tot het ecosysteem in zijn geheel. Sinds kort delen we het eten dat we zelf bereiden van onze eigen oogst met de bezoekers van onze boerderij. Het is altijd leuk om te zien hoe ze ervan genieten en voor ons is dit ook een kans om onze biodynamische landbouwmethodes bekend te maken!

Korte omschrijving van agro-ecologische gebruiken

De zorg voor de bodemvruchtbaarheid en voor planten en dieren wordt gezien als één ecologisch geheel. Met haar biologische aanpak van de landbouw wil Alexandra gezonde producten kweken op een gezonde grond. Daarbij staat een ononderbroken kringloop van materiaalgebruik centraal. Het voeder voor de dieren wordt uitsluitend op de boerderij geproduceerd en na de oogst worden nieuwe gewassen geplant volgens een zorgvuldig uitgewerkt systeem van wisselbouw. Die aanpak zorgt voor een perfect evenwicht tussen de geografische ligging, mensen, planten en dieren.

Technische informatie over agro-ecologische gebruiken

Het gebruik van een goed georganiseerd systeem van wisselbouw helpt het ecosysteem in evenwicht houden, beperkt de schade door ziekten en insecten en vermijdt tegelijk een uitputting van de voedingsstoffen in de bodem. Alexandra denkt altijd lang en goed na welke gewassen ze het volgende jaar zal telen en waar ze die zal plaatsen. Ze probeert het evenwicht te behouden tussen enerzijds graan, groente en andere gewassen en anderzijds peulvruchten die de bodem voeden.

Verder tracht ze zo veel mogelijk gebruik te maken van de ‘chemie’ tussen planten. Dat betekent dat ze rekening houdt met wie planten graag als buur hebben. Zo plant ze elk jaar rozen bij haar knoflook en vermijdt ze om planten die een afkeer van elkaar hebben samen te zetten.

Bomen spelen een belangrijke rol omdat ze voor evenwicht zorgen in het ecosysteem en het klimaat; ze bieden bescherming tegen de wind, bieden plaats aan vogels en andere nuttige dieren, zorgen in de zomer voor schaduw voor de gewassen en beperken in de winter de invloed van de wind.

De bodem wordt maar zelden geploegd om te vermijden dat minder vruchtbare lagen dichter bij het oppervlak worden gebracht en meestal wordt er niet dieper dan 25 cm geploegd. De schijveneg wordt ook maar zelden gebruikt. Om grote kluiten grond in stukken te breken, gebruikt Alexandra een zware cultivator met een cilinder aan de achterkant – haar eigen aanpassing aan de originele machine. Net voor het zaaien gaat ze bij wijze van voorbereiding nog één of twee keer met de cultivator over het land.

In plaats van onkruid volledig te verwijderen, probeert ze het eerder onder controle te houden. Ze doet dit niet alleen om de kosten te beperken, maar ook omdat ze de bijdrage van de kruiden aan de omgeving van de boerderij waardeert, als schuilplaats voor nuttige insecten, omdat ze voordelen bieden aan bepaalde gewassen, enzovoort. Maar het is niet gemakkelijk om het onkruid onder controle te houden. Meestal wiedt ze het onkruid met de hand, vooral tussen de groente en wanneer de tractor wordt ingezet, moet er dicht bij de planten nog manueel worden gewied. Dit is een van de grootste kosten. Voor het graan gebruikt ze rond het derde bladstadium een tandcultivator, die erg efficiënt is: hij verwijdert klein onkruid en verlucht de bodem.

Gewassen worden ofwel in de namiddag en ’s avonds of vroeg in de ochtend bevloeid om de verdamping van het water te beperken.

Het correcte gebruik van biodynamische preparaten is een belangrijk onderdeel van Alexandra’s landbouwmethode. De hoeveelheid en de frequentie van het gebruik moeten worden aangepast aan de omstandigheden op de boerderij, het klimaat, enzovoort. Zo sproeide Alexandra ooit drie keer kiezelpreparaat (biodynamisch preparaat 501) op haar wortelen, waardoor de bladeren verbrandden. Dat middel is dan ook beter geschikt voor noordelijke gebieden, waar de gewassen minder worden blootgesteld aan de zon.

Ze heeft nog geen ernstige uitbraak van ziekten meegemaakt, haar gewassen zijn over het algemeen vrij van ziekten. Insectenplagen en ziekten probeert ze te bestrijden met kruidensprays van brandnetel, paardenstaart, kamille, enzovoort. En ze probeert ook altijd de bron van het probleem te achterhalen, omdat ze ervan uitgaat dat het moet zijn ontstaan omdat het evenwicht in het systeem verstoord is.

Een belangrijk aandachtspunt is de bescherming van het graan tegen insectenplagen wanneer het meteen na de oogst wordt opgeslagen, want er worden geen chemicaliën gebruikt om insecten te weren. Bij een evenwichtige opbrengst kunnen plagen worden beperkt, maar het blijft een belangrijk probleem. Alexandra gebruikt SilicoSec-poeder tegen insectenplagen in opgeslagen graan: 1 eetlepel per zak graan van 50 kg.

Een effectieve behandeling tegen bruchus (kevers die het gemunt hebben op opgeslagen producten) is de combinatie van koeling en bevriezing na de oogst. Dit geldt vooral voor linzen en bonen en in mindere mate voor kikkererwten.

Alexandra recycleert: wanneer de wortelen na de oogst worden gesorteerd, worden wortelen van kwaliteitsniveau A bijvoorbeeld verkocht aan de consumenten, die van kwaliteitsniveau B (minder mooi, met afgebroken uiteinden) worden verwerkt in specerijen, die van kwaliteitsniveau C worden aan de boerderijdieren gegeven en die van kwaliteitsniveau D worden gecomposteerd.

Financiële informatie over deze gebruiken

  • Het gemiddelde uurloon voor handarbeid bedraagt € 5.
  • Gereedschap voor de gewassen: tandcultivator € 10.000; mestverspreider € 12.000; sproeier 500 liter € 1.500
  • Het is mogelijk om hogere prijzen aan te rekenen omdat de consumenten vandaag belang hechten aan betere kwaliteit en zuiverheid en begrijpen dat de werkingskosten hoger liggen en de opbrengst lager is
  • Aantal partners en werknemers: 3 plus seizoenarbeiders voor planten, wieden, oogsten, sorteren, enzovoort en onderaannemers voor bepaalde activiteiten zoals het oogsten van de akkergewassen.

Trinity Farm organiseert open boerderijdagen om zijn manier van werken en zijn producten te promoten.

 

Deel deze casestudie

Boerderij Trinity

Terpsithea Larisa 41500

Belangrijkste gegevens

  • 1921 oprichting
  • 40 hectare groente en graan
  • 2500 aantal bomen geplant

Download deze casestudie