Deze casestudies zijn gekozen om onderwerpen met een brede relevantie aan te kaarten

U vindt informatie (en afbeeldingen) over de ligging, grootte van de boerderij en productie, de ecologische landbouwmethoden die gevolgd worden en meer gedetailleerde technische en financiële gegevens. We hopen dat u de informatie nuttig vindt. Aarzel niet om ons uw feedback te sturen!

Zelfvoorzienend in veevoeder

La Ferme Goffinet kweekt raszuivere Limousins voor vleesproductie. Quentin nam in 2004 een niet-biologische Limousinkwekerij over van zijn vader en schakelde meteen over op biologische methodes. Met de jaren is hij voor 99% onafhankelijk geworden van externe voederproductie.

IMG_7567

De zonnebloemen van Albena

Volgens Albena is het zowel ecologisch als economisch zinvol om graan te kweken zonder synthetische pesticiden (waaronder neonicotinoïden) omwille van de hogere prijs en ook omdat de teelt dankzij het aanbod aan moderne milieuvriendelijke maatregelen ook haalbaar is en succes oplevert.

Runderen telen met gras

Op een bedrijf van 73 hectare kweekt Gilles 35 verschillende rassen melkkoeien. 50 hectare bestaat uit weiland: Gilles is werkelijk een deskundige op het gebied van graslandbeheer! Anne, die zowel gezond voedsel wil leveren als kennis wil verspreiden via een bezoek aan de boerderij, verwerkt intussen de melk op het bedrijf zelf en verwelkomt 1700 gasten per jaar.

Plantjes met veel ambitie

De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha; bijna zestien jaar geleden begon Viskyar de grond actief te bewerken; drie mensen onderhouden de tuin; die produceert vooral zaailingen van een aantal gewassen (voor het grootste deel groente) om te verkopen, maar er wordt ook een deel van de oogst verkocht – tomaten, aardappelen, bloemkolen en andere groente; er worden ook watermeloenen en ander fruit verkocht.